A képen objektum, óra látható

Automatikusan generált leírás

A képen képernyőkép látható

Automatikusan generált leírás

 

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

A Felhívás kódszáma:

GINOP-6.1.6-17

Magyarország Kormányának célja a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében.1

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzését és támogatását, amely elengedhetetlen a munkaerő versenyképességéhez és a társadalmi és gazdasági változásokhoz való folyamatos alkalmazkodáshoz.

 

A cél elérését a Kormány a mikro-, kis- és középvállalatok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

·     A Felhívás feltételeinek megfelelő projektet a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból minimum 3 000 000 forint maximum 50 000 000 forint támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

·     Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a megítélt támogatás 50 %-ának megfelelő, maximum 25 000 000 forint előleget biztosít.

 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja2, hogy projektje megvalósításával hozzájárul:

·     a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez, valamint

·     az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra dokumentumban megfogalmazott célok eléréséhez.

Pályázó neve: VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Munkahelyi képzések a VER-BAU Kft.-nél

Szerződés száma: GINOP-6.1.6-17-2018-01069

Támogatás összege (Ft): 32 050 620 Ft

Támogatás mértéke (%): 100 %

A projekt megvalósításának kezdete: 2019.04.01.

A projekt tényleges fizikai befejezése: 2021.03.31.

A VER-BAU Kft. 1985- ben alakult generálkivitelezéssel foglalkozó építőipari vállalkozás. Az eredeti profilon túl, 1996-ban ipari padlók és térburkolatok kivitelezésére specializálódtunk. Vállalkozásunknál 82 fő dolgozik. Székhelyünk 2010 óta változatlan.

A rendelkezésre álló humánerőforrás: a 82 fő munkavállaló 80%-a fizikai, míg kisebb arányban szellemi munkát végző munkatársaink vannak. A fizikai munkatársak alacsony iskolai végzettséggel és digitális kompetenciákkal (IKER1, IKER2) rendelkeznek. A szellemi munkát végzők képzettségi szintje többségében felsőfokú (egyetemi, főiskolai) vagy felső középfokú végzettség, a Közös Európai Digitális Kompetencia Keretrendszer 5 területén középszíntű, azaz önálló felhasználói szintű kompetenciával rendelkeznek. Munkaerőigényünk 80-90 fő között ingadozik, mellyel a stratégiában meghatározott céljaink hatékonyan elérhetők. A kellő létszám jelenleg is rendelkezésre áll. A megvalósítás során a dolgozók 64 %-a (58 fő) bevonásra került. Munkavállalóink képzési igényét a csoportvezetők által végzett személyes beszélgetések segítségével mértük fel.

A képzések között vállalatirányítási rendszer ismereti képzések valósultak meg, melyek az Ipar 4.0 megoldások alkalmazásához szorosan kapcsolódnak.

Cégünk fejlesztendő tevékenységi köre a TEÁOR szerinti 4120 Lakó-és nem lakóépületek építése építőipari tevékenység, és a megvalósuló képzésekkel közvetlenül ennek hatékonyságát fejlesztettük, így projektünk az Irinyi Terv megvalósulásához járult hozzá.

Cégünk működtetéséhez elengedhetetlen a vállalatirányítási rendszerünk. Munkavállalóink szoftverhez kapcsolódó tudását még fejleszteni szükséges azért, hogy valóban hatékonyan tudják használni a rendszert. A „Vállalatirányítási rendszer 1. és 2. képzés” révén a munkavállalók megszerzték a szükséges IKT-használathoz, vállalati digitalizációhoz kapcsolódó tudást.

Cégünknél 21 fő olyan hátrányos helyzetű munkavállaló dolgozik, akiket be kívántunk vonni a képzésekbe. Így a képzésben résztvevők 36%-a hátrányos helyzetű volt. Ők is a számukra legmegfelelőbb, munkakörükhöz kapcsolódó képzéseket kapták. A képzések nagy arányban gyakorlati képzést tartalmaztak, így a képzésben tartás sem jelentett problémát.

A képzésekbe külső személy bevonását nem terveztük.

Projektünk fő célja, hogy a gazdasági igényeknek megfelelő képzettséggel, képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A projekt közvetlen célja, hogy a képzésbe bevont 58 fő olyan tudásra tegyen szert, melyet mindennapi munkájuk során használni tudnak, melyből a cég és ők is profitálhatnak. A képzési lista kialakítása az előzetes igényfelmérés alapján történt, figyelembe véve munkakörüket, munkaidejüket.

A képzéseket munkaidőben valósítottuk meg.

A projekt során 3 db 60 órás OKJ, a Fktv.1. § (2) a) pont szerinti képzés valósult meg, 32 fő munkavállaló részére: Targoncavezető, Emelőgépkezelő, Földmunka-,rakodó- és szállítógép kezelő. Ezen kívül 5 db a Fktv. 2§ 5. pont szerinti egyéb képzésen tanfolyamon vett részt 26 fő: építőanyag-ismeretek, hatékony kommunikáció, stressz-és konfliktuskezelés, vállalairányítási rendszer 1..Az egyéb képzések 20-30 órásak. Három csoportban kombinált angol nyelvi képzésen (Fktv. 2. § 19a. pont) részt vesz 6 fő munkavállalónk. A nyelvi képzés 80 órás. A képzéseket a projekt időtartama alatt 2019.06.07-2021.03.24. között valósítottuk meg.

A nyelvi képzések előtt a képző szintfelmérő tesztek segítségével mérte fel a résztvevők tudásszintjét. A csoportok kialakításakor ezek eredményeit vették figyelembe. A többi képzés esetében nincs szükség előzetes tudásmérésre. A kötelező elégedettségméréseket a képző intézmény végzi el, és az elégedettségmérés eredményeiről cégünket tájékoztatta.

Az emberi és szervezeti erőforrások a vállalkozás részéről biztosítottak, a szakértői humán erőforrás a képzéseket lebonyolító szállító részéről biztosított. A pénzügyi erőforrások tekintetében a támogatás elnyerésével, valamint cégünk likvid erőforrásainak köszönhetően a megvalósítás kockázatmentes és biztosított. A szükséges tárgyi feltételek cégünk székhelyén, adottak és biztosítottak, ezért az volt a képzések helyszíne.

A képzések befejezését követően a munkavégzés hatékonyságát mérjük a minőségirányítási rendszerünkben kidolgozott mutatók alapján. Folyamatközi ellenőrzést is végeztünk, hogy felmérjük a képzések hatékonyságát (személyes elbeszélgetés, vezetői értékelés) formájában.

A gördülékeny megvalósítás érdekében projektmenedzsert és pénzügyi vezetőt veszünk igénybe. Ők felsőfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkeznek. A szervezéséhez, lebonyolítás segítéséhez szakmai megvalósítót jelöltünk ki, aki cégünk igényeit szem előtt tartva szervezte meg a képzések

 

1 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben.
2 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a felhívás további fejezeteiben.

page1image2850448

 

 

 

VISSZA A FŐOLDALRA